Cường Vũ

BookMark
1 truyện
  • Đồng Tính Luyến Ái

    Đồng Tính Luyến Ái

    Tác giả:

    Anh nhìn tôi thật trìu mếm" Em biết không, anh thương em nhiều lắm nhưng không dám tiến xa hơn. Học vấn ít, theo lời bạn bè, lân đầu …