Dinnnnn

BookMark
1 truyện
  • Dâm Đế

    Dâm Đế

    Tác giả:

    Thập hoàng thất đế. Đại diện cho mười điều răn và bảy tội lỗi. Tại một trường học tu tiên một người không có linh căn bị mọi người …